Obelisk w hołdzie poległym i pomordowanym w I i II wojnie światowej

Obelisk położony jest przy wyjeździe z Jaraczewa w kierunku Gostynia. Poprzednio w tym miejscu stał pomnik, który został jednak zniszczony podczas okupacji. Obiekt odsłonięto 9 maja 1979 r.

Dodaj komentarz