Pałac w Porębie

Murowany pałacyk znajduje się pośrodku części południowej parku mieszczącego się na styku trzech wsi: Wojciechowa, Łowęcic i Poręby. Przed II wojną światową siostry narodowości niemieckiej prowadziły tu pensjonat. Podczas wojny wyjechały, a w pałacyku utworzono zakład, do którego przyjeżdżały młode niemieckie kobiety i odbywały praktyki w gospodarstwach kolonistów niemieckich. Po wojnie Zakład Wychowawczy dla chłopców w Cerekwicy przejął park i pałac w Porębie. W latach 50-tych XX wieku obiekt został wyremontowany i przeznaczony na mieszkania dla pracowników i emerytów Zakładu Wychowawczego.

Dodaj komentarz